Bestilling

Bestillingsskjema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Bakerivegen

(Lunde)


1


9-11

Lietorvet


11-13

Martha Cochs Vei (Stathelle)


13-15

Konglevegen2


Skien Fritidspark


3


Rauland


21-22

Stoa


456 IR/K


10-13

Stoa


13-15

Tangarvegen7 IR/K


Opptatt før 10:30


10:30-11

Østre Bjørntvedtveg


13-15

Aasmund Vinjes gate


8 IR/K

9


9:30-11

Bilder ansatte PM


11-13

Sandakervegen


13-15

Bomhovet20-22

Østre Bjørntvedtveg


10


9-11

Wettergreens Veg


16-18

Nyhusvegen11

12

13


10-13

Østvedthagen


13-15

Planetvegen


20:30-21:30

Østvedthagen


14


9-11

Nomevegen


11-13

Liljevegen


13-15

Nedre Einaren15 IR/K


10-11

Nensetbakken


11-13

Øvre Nustadvei


13-15

Stathellegata16 IR/K


9-11

Porskroken


11-13

Østvedthagen


13-15

Tjernløkka

17 IR/K


11-13

Olaf Ryes gate

18 IR/K

19 IR/K

20 IR/K


9-15

Høymyrvassvegen

21


9-11

Asalund


11-13

Meensvegen

22


13-15

Lindemans Gate23


8:30-13

Bakerivegen


13-15

Nybergåsen sør


20-21

Nybergåsen sør


24


Rauland

25

26

27 IR/K

28 IR/K

29 IR/K30


9-11

Smedgata


20-21

Smedgata
Oktober

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG
1
2

3

6 IR/K


10-13

Stoa


13-15

Tangarvegen7 IR/K


Opptatt før 10:30


10:30-11

Østre Bjørntvedtveg


13-15

Aasmund Vinjes gate


8 IR/K

9


9:30-11

Bilder ansatte PM


11-13

Sandakervegen


13-15

Bomhovet20-22

Østre Bjørntvedtveg


10


9-11

Wettergreens Veg


16-18

Nyhusvegen11

12

13


10-13

Østvedthagen


13-15

Planetvegen


20:30-21:30

Østvedthagen


14


9-11

Nomevegen


11-13

Liljevegen


13-15

Nedre Einaren15 IR/K


10-11

Nensetbakken


11-13

Øvre Nustadvei


13-15

Stathellegata16 IR/K


9-11

Porskroken


11-13

Østvedthagen


13-15

Tjernløkka

17 IR/K


11-13

Olaf Ryes gate

18 IR/K

19 IR/K

20 IR/K


9-15

Høymyrvassvegen

21


9-11

Asalund


11-13

Meensvegen

22


13-15

Lindemans Gate23


8:30-13

Bakerivegen


13-15

Nybergåsen sør


20-21

Nybergåsen sør


24


Rauland

25

26

27 IR/K

28 IR/K

29 IR/K30